Ajudes per al lloguer d'habitatges: així són i així pots sol·licitar-les

Serveis online al teu costat

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 

Tu també busques ajudes per al lloguer? Dins de la Constitució Espanyola (article 47) es recull que "tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat". L'habitatge és un eix principal per a la societat i els governs han de prendre mesures per assegurar el benestar dels ciutadans en aquest aspecte.

Una de les mesures preses per aquest govern amb l'objectiu de millorar aquest benestar és el Programa Estatal d'Habitatge 2018-2021, aprovat pel govern el 10 de març de 2018 per definir un programa d'ajudes destinat al lloguer. Tots els detalls de el programa els podem trobar al BOE (Butlletí Oficial de l'Estat).

En aquest article t'expliquem tot el que has de saber sobre aquest Pla Estatal d'Habitatge de govern: en què consisteix, quins requisits necessitem tenir per poder optar a ser beneficiaris, la quantia d'aquests ajuts i com podem sol·licitar-les.

Què és el Pla Estatal d'Habitatge?

Amb l'objectiu de facilitar l'accés i la permanència en un habitatge de lloguer a persones desafavorides econòmicament, el govern va publicar el Pla Estatal d'Habitatge el 9 de març de 2018, en el qual s'aprovava un programa d'ajuts per pagar el lloguer als inquilins.

Els requisits per poder obtenir aquest ajut són:

 • Que sigui en l'habitatge habitual i permanent.
 • Que els ingressos de la unitat de convivència siguin inferiors a:
  • o 3 vegades l'IPREM (Indicador Públic de rendes d'efectes múltiples), que actualment està en 537,84 € (pel que són 19.362,09 € en 12 pagues o 22.558,77 € en 14 pagues).
  • o 30.078,36 € anuals per família nombrosa general i persones amb discapacitat.
  • o 37.597,95 € anuals per família nombrosa especial i persones amb determinats graus de discapacitat.

La quantia d'aquests ajuts pot arribar, amb caràcter general, fins al 40% de la renda mensual i fins al 50% si es tracta de persones majors de 65 anys. A tot això li podrem sumar fins al 30% del tram comprès entre 601 i 900 euros en determinats àmbits a definir per les comunitats autònomes.

Ajudes per al lloguer per a persones en situacions especials

Un altre programa aprovat dins el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 és el programa d'ajudes a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.

Els requisits per poder obtenir aquest ajut són:

 • Que sigui en l'habitatge habitual i permanent
 • No disposar d'un habitatge en propietat
 • Informe dels serveis socials autonòmics o locals corresponents

La quantia d'aquest ajut pot arribar fins als 600 euros a el mes i fins al 100% de la renda o preu de la solució habitacional que es trobi. En supòsits especialment justificats, podrà arribar fins a 900 euros al mes, a acordar pels serveis socials competents.

Ajudes a joves

Un altre programa també inclòs en el Pla Estatal d'habitatge 2018-2021 és el programa d'ajuda als joves, en el qual es facilita el gaudi d'un habitatge digne i adequat als joves de 35 anys, ja sigui en règim de lloguer o mitjançant ajudes per a l'adquisició d'habitatge en municipis de menys de 5.000 habitants.

Els requisits per poder obtenir aquest ajut són:

 • Que sigui en l'habitatge habitual i permanent
 • Ingressos en la unitat de convivència inferiors a:
  • o 22.558,77 € anuals de forma general.
  • o 30.078,36 € anuals si es tracta de família nombrosa i persones amb discapacitat
  • o 37.597,95 € anuals si es tracta de família nombrosa especial i persones amb determinats graus de discapacitat.
 • Que el lloguer mensual no superi els 600 euros
 • Que el lloguer mensual no superi els 900 euros en determinats àmbits definits per les comunitats autònomes.

La quantia d'aquest ajut pot arribar fins al 50% de l'lloguer mensual i fins al 30% en el tram entre 601 i 900 euros. Aquest ajut també existeix per a l'adquisició de l'habitatge, que en aquest cas pot arribar fins al 20% de el preu d'adquisició (inferior a 100.000 euros)

Ajudes especials Covid-19

Com s'havia anunciat i s'havia vingut dient durant tot l'estat d'alarma, el govern anava a incloure un pla d'ajudes en el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual.

A aquest programa no podrà acollir tothom, només aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i social a causa de l'emergència sanitària derivada del Covid-19 (atur, ERTO, reducció de jornada laboral).

Els requisits per poder obtenir aquest ajut són:

 • Que sigui en l'habitatge habitual i permanent.
 • Que els ingressos de la unitat de convivència siguin inferiors a:
  • o 19.362,09 € anuals
  • o 30.078,36 € anuals per família nombrosa general i persones amb discapacitat.
  • o 37.597,95 € anuals per família nombrosa especial i persones amb determinats graus de discapacitat.
 • La suma el lloguer, sumada a les despeses de subministraments bàsics (electricitat, gas, calefacció, aigua ...) ha de representar més del 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • No tenir cap habitatge en propietat

La quantia de l'ajut pot arribar fins a un import màxim de 900 euros a el mes, el 100% de la renda de l'habitatge i no pot superar els 5.400 euros en total. El termini d'aquest ajut és de 6 mesos, podent incloure com a primera mensualitat la corresponent a l'abril de 2020.